Kevätpäivän sahaus

Woodism ja Pro Puu ry pitävät vuosittain Kevätpäivän sahaus -tapahtuman, jossa sahataan puisto- ja pihapuita. Talven aikana sahauspaikalle tuodaan puistojen hoitohakkuiden yhteydessä kaadettuja puita sekä yksityisten pihoilta kaadetti puuvanhuksia. Ajatuksena on luoda käytäntö, jolla yksittäisetkin tukit päätyisivät tarvesahaukseen taloudellisesti ja logistisesti järkevästi. Helsingin kaupunginpuutarha ja Lahden kaupungin vihertoimi auttavat woodisteja ohjaamalla osan kaadetuista puistopuista ryhmän käytettäväksi. Lankut varastoidaan paikalle pystytettyihin taapeleihin 2-3 vuodeksi kerrallaan.  

Sahauksen yhteydessä opastetaan mökkiläisiä ja omakotitalon omistajia, jotka jatkuvasti tiedustelevat mahdollisuuksia saattaa omia tonttipuitaan sahattaviksi kelvolliseksi kalustemateriaaliksi. Varsinaisen sahauksen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa myös puun taapeloinnista ja kuivauksesta.

Mallitaapelit ovat pysyvä maamerkki Pro Puu -keskuksen vierellä.